Thursday, 21 October 2010

ujian nirmana 3D


ujian kali ini membuat 3D dikerjakan 2 jam pelajaran
alat yang digunakan
1. pisau cutter
2. papan board kuning
3. art cartoon
4. art paper
5. lem


No comments:

Post a Comment